Showing all 17 results

HOT TREND 2024

SPC với thành phần chính là bột đá (Stone) kết hợp với PVC nguyên sinh (Plastic) tạo thành.

Với sự thấu hiểu về thị hiếu người tiêu dùng, Vfloor gợi ý cho các bạn bộ sản phẩm màu sắc Xu Hướng của năm 2024.

SPC VFLOOR – HERRING BONE 6.5 – VF501
SPC VFLOOR – HERRING BONE 6.5 – VF502
SPC VFLOOR – STONE 6.5 – S02
SPC VFLOOR – LUCKY 5.5 – V485
SPC VFLOOR – STANDARD 6.0 – VP418
SPC VFLOOR – STANDARD 6.0 – VP419
SPC VFLOOR – STONE 6.5 – S03
SPC VFLOOR – STONE 6.5 – S04
SPC VFLOOR – LUXURY 7.5 – V611
SPC VFLOOR – HERRING BONE 6.5 – VF503
SPC VFLOOR – HERRING BONE 6.5 – VF504
SPC VFLOOR – SPECIAL 9.5 – S02
SPC VFLOOR – HERRING BONE 6.5 – VF501
SPC VFLOOR – HERRING BONE 6.5 – VF502
SPC VFLOOR – STONE 6.5 – S02
SPC VFLOOR – LUXURY 7.5 – V604
SPC VFLOOR – LUCKY 5.5 – V485
SPC VFLOOR – STANDARD 6.0 – VP418
SPC VFLOOR – STANDARD 6.0 – VP419
SPC VFLOOR – STONE 6.5 – S03
SPC VFLOOR – STONE 6.5 – S04
SPC VFLOOR – LUXURY 7.5 – V611
SPC VFLOOR – HERRING BONE 6.5 – VF503
SPC VFLOOR – HERRING BONE 6.5 – VF504
SPC VFLOOR – HERRING BONE 6.5 – VF502
SPC VFLOOR – STONE 6.5 – S02
SPC VFLOOR – STANDARD 6.0 – VP418
SPC VFLOOR – STONE 6.5 – S04
SPC VFLOOR – LUXURY 7.5 – V611
SPC VFLOOR – HERRING BONE 6.5 – VF503
Spc Vfloor – Special 9.5 – S06
SPC VFLOOR – HERRING BONE 6.5 – VF501
SPC VFLOOR – LUXURY 7.5 – V604
SPC VFLOOR – LUCKY 5.5 – V485
SPC VFLOOR – STANDARD 6.0 – VP419
SPC VFLOOR – STONE 6.5 – S03
SPC VFLOOR – HERRING BONE 6.5 – VF504
SPC VFLOOR – SPECIAL 9.5 – S02
Spc Vfloor – Special 9.5 – S03
Spc Vfloor – Special 9.5 – S04
Spc Vfloor – Special 9.5 – S05

Hệ thống NPP & Đại lý của Vfloor